Άδεια Εγκατάστασης Κτιριακής και Μηχανολογικής Επέκτασης Ζυθοποιείου της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης εκσυγχρονισμού Ζυθοποιείου της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε.”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο