Άδεια Εγκατάστασης για Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση στην Βιοτεχνία Ξύλου του “Χρήστου Καίρη” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει τηνΆδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση στην βιοτεχνία ξύλου του” Χρήστου Καίρη”  Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο