5η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-06-2020)

5η Πρόσκληση Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη 5ης Πρόσκλησης Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη Πίνακα θεμάτων-αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Π.Σ. 2020

Ορθή Επανάληψη ΙΙ Πίνακα θεμάτων -αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Π.Σ. 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2020 94ΝΨ7ΛΗ-42Ε Απόφαση εισαγωγής δύο (2) προτάσεων
έκδοσης ψηφισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2020 ΩΡΣΒ7ΛΗ-3ΙΨ Αντικατάσταση μέλους
και του αναπληρωτή του, στη Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της από
12/7/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
Δήμου Λαμιέων για την κατασκευή του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2020 ΩΖΑ87ΛΗ-ΖΛΧ Ορισμός εκπροσώπου της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
στο Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση
Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας
Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2020 6Π997ΛΗ-8ΛΩ

Έγκριση
2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί
ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 02).

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2020 Ω1Ξ17ΛΗ-160

Έγκριση 3ης Τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας
έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2020 ΨΨ2Κ7ΛΗ-ΓΥΧ
Έγκριση 2ης Τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας
έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2020 6ΤΠΥ7ΛΗ-ΒΣΑ Έγκριση 2ης Τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας
έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2020 6ΛΛ47ΛΗ-5ΘΩ Έγκριση 3ης τροποποίησης
(τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ
Φωκίδας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2020 6Ψ2Θ7ΛΗ-ΠΗΝ Απόφαση Χρονικής
Παράτασης Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2020 ΨΠ2Β7ΛΗ-2Ο5 Έγκριση πρότασης
τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους
2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2020 6Φ9Υ7ΛΗ-3Α1

Έγκριση
πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ3562 του
Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2020 ΨΗ147ΛΗ-2Θ7

Εγγραφή νέου έργου στην ΣΑΕΠ866 για
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά
τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις)
που έπληξαν το Κωπαϊδικό Πεδίο στους
Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου –
Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας στις 04 – 06
Απριλίου 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2020 ΩΒΥΓ7ΛΗ-ΕΩΝ Εγγραφή νέου έργου
αρμοδιότητας της Περιφέρειας στην
ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις) που έπληξαν τον Δήμο
Καμένων Βούρλων της Π.Ε. Φθιώτιδας
στις 04 Απριλίου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2020 Ψ7ΜΔ7ΛΗ-ΠΘ8 Εγγραφή νέου έργου
αρμοδιότητας του Δήμου Καμένων Βούρλων
στην ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις) στις 04 Απριλίου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2020 ΨΚΗ97ΛΗ-6Λ6 Εγγραφή νέου ενάριθμου
αρμοδιότητας Δήμου Λοκρών στην ΣΑΕΠ866
για την αποκατάσταση ζημιών δημόσιων
υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (βροχοπτώσεις) στις 04 – 05
Απριλίου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2020 ΩΕΦ77ΛΗ-Α9Μ Εγγραφή νέου ενάριθμου
αρμοδιότητας Δήμου Ερέτριας στην
ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση ζημιών σε
δίκτυα υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν
στις 04 – 07 Απριλίου 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2020 6ΘΡΗ7ΛΗ-ΡΛΕ

Εγγραφή
νέου ενάριθμου αρμοδιότητας Δήμου
Ιστιαίας-Αιδηψού στην ΣΑΕΠ866 μετά τα
ακραία καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις,πλημμύρες) που έπληξαν
το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού του Νομού
Ευβοίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2020 6ΝΙΚ7ΛΗ-ΓΘΤ

Εγγραφή νέου ενάριθμου
αρμοδιότητας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου
στην ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση
ζημιών σε δίκτυα υποδομών, μετά τα
ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις)
που εκδηλώθηκαν στις 04 – 07 Απριλίου
2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2020 9ΖΦΩ7ΛΗ-Κ3Ζ Τροποποίηση πίνακα
υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ
566
ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2020 6ΒΚ17ΛΗ-ΡΓ7 Έγκριση Σύναψης και
Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ), για την
προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων
ακατέργαστου νερού, για την ενίσχυση
της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου,
για την αρδευτική περίοδο 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2020 61Ε97ΛΗ-ΠΘΟ Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς
και της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου
για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2020 99ΩΧ7ΛΗ-2ΙΔ Έγκριση Σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου
Αγράφων, για την υλοποίηση του υποέργου
“ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΠΟ Χ.Θ. 2+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000” του ενάριθμου
2016ΕΠ86600000, (ΣΑΕΠ866, ενάριθμο 2016ΕΠ86600000,
με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΟΓΩ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016»).
ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2020 6ΓΝΕ7ΛΗ-ΕΘΨ

Έγκριση
σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου
Καρπενησίου, για το έργο της ΣΑΕΠ 066
με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» και ΚΕ
2018ΕΠ06600078, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2020 6ΟΨΑ7ΛΗ-ΗΩΘ

Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και του Δήμου Καρπενησίου, για το έργο
της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ» και
ΚΕ 2018ΕΠ06600072, εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2020 ΩΞΩΨ7ΛΗ-93Ω Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και ΚΕ
2019Π06600013, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2020 9Λ3Ν7ΛΗ-859 Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης για τη μελέτη:
«Συμπληρωματικές μελέτες για την
επέκταση Αλιευτικού καταφυγίου στον
Καραβόμυλο Φθιώτιδας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2020 ΩΚ2Μ7ΛΗ-ΛΡΓ Έγκριση τροποποίησης
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου –
Ζηλευτού για το έργο: «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
της χώρας (Επισκευή τριών αρδευτικών
γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου –
Λιανοκλαδίου – Ζηλευτού)».
ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2020 63ΞΤ7ΛΗ-2ΤΜ Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της μεταξύ της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2020 9ΓΧΕ7ΛΗ-Γ7Ι

Έγκριση
1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας)
της Προγραμματικής Σύμβασης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ766
με ΚΑ:2017ΕΠ76600012 και τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2020 ΨΤ6Ρ7ΛΗ-Ρ3Ε

Έγκριση παράτασης της
χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων
με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ, ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ, ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 (Α’
ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2020 6Δ5Ο7ΛΗ-ΔΘ4 Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό
Ταμείο Ν. Φωκίδας για την εκτέλεση του
έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στην ζώνη λιμένα
Ιτέας (Λ.Τ. Ν. Φωκίδας)», προϋπολογισμού
124.000,00€, που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ
189, και ορισμός εκπροσώπων της ΠΣΤΕ
για την σύσταση της επιτροπής
παρακολούθησης της.
ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2020 Ω6Ε27ΛΗ-ΑΝ0 Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του
έργου «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών
Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και
Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και
Εύβοιας για την χρονική περίοδο Ιούνιος
2020 έως Ιούνιος 2023».
ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2020 Ω13Χ7ΛΗ-5ΟΚ Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για το έργο
της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και ΚΕ 2018Π06600056, εξουσιοδότηση
κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2020 977Ψ7ΛΗ-1ΒΟ

Έγκριση
σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ
– ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2020 6ΖΠΗ7ΛΗ-ΔΞΣ

Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο
Λαμιέων, για τη «Διοίκηση και λειτουργία
του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας
Προσφύγων – Μεταναστών Θερμοπυλών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2020 9ΔΠΒ7ΛΗ-0ΔΒ Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης με το
Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο
Θ.Χ.Π. Ιτέας για την εκτέλεση του έργου
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και
Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας. Ανέγερση νέας
πτέρυγας-Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου – Εξοπλισμός», προϋπολογισμού
2.500.000,00€, που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ
093, και ορισμός εκπροσώπων της ΠΣΤΕ
για την σύσταση της επιτροπής
παρακολούθησης της
ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2020 Ψ4Ζ67ΛΗ-66Ρ 3η Τροποποίηση
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2020 6ΜΑΨ7ΛΗ-ΩΜΞ

Έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2020 ΨΒ167ΛΗ-ΧΣΟ

Έγκριση αναμορφωμένου
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
οικονομικού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2020 ΨΑΝΤ7ΛΗ-ΨΡΒ Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου με τίτλο Fostering the role of public
authorities as demanders of innovation through public procurement
– Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων
Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω
δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο
«i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».
ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2020 Ω9ΝΛ7ΛΗ-ΓΥΚ

Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών
και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε.
Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2020 6ΞΑΜ7ΛΗ-Κ1Ξ

Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Π. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2020 6ΠΝΤ7ΛΗ-ΤΡΔ Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2020 ΨΦΗΞ7ΛΗ-ΛΦΓ Έγκριση του σχεδίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2020 9ΠΕ97ΛΗ-ΒΑ7

Γνωμοδότηση
σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του
άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ5/Α/17-01-2018),
αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών
υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων
λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας και την υποβολή
εισήγησης από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας προς τον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό
λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2020 643Η7ΛΗ-1Β9

«Ψήφισμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για την
προστασία της Οίτης
.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2020 ΨΟ7Γ7ΛΗ-7ΩΟ «Σχετικά με το νόμο του
υπουργείου Τουρισμού “Ειδικές μορφές
τουρισμού και διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη”».

 

Σχολιάστε