5η Συνεδρίαση 2023 – (11- 08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023