Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν.3316/05 με τίτλο: Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν.3316/05 με τίτλο: Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε