Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιανουαρίου 2014 αριθμός πρακτικού 1 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 1-3-2014 αριθ. πρακτικού 1 της Οικονομικής Επιτροπής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε