Σημαντική Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσης 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων

Τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 1005/25729/05-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» σε δύο σημαντικά σημεία

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε