Επιχειρησιακό 2012-2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Στερεάς.

Πατήστε εδώ για να δείτε το παράρτημα.

Σχολιάστε