Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Α2-861/14-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ. 2044/Β΄)

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Α2-861/14-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ. 2044/Β΄)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε