Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Δεκεμβρίου 2013 αριθμός πρακτικού 34 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε