18η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (θέμα 16ο)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ