Αποτελέσματα κατάταξης της Δράσης 1.1 του Μέτρου 2.1.4.(Βιολογική Γεωργία) και Περίοδος ενστάσεων

   Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας γίνεται γνωστό ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (οδός Διονυσίου Ζωγράφου 1 Καρπενήσι) έχει αναρτηθεί η αρχική (προσωρινή) κατάσταση δικαιούχων και απορριπτόμενων της Δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία».

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της κατάταξης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης ήτοι από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 στα γραφεία της Δ/νσης μας οδός Διονυσίου Ζωγράφου 1 Καρπενήσι, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή και να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Υπάλληλο κ. Μπογιαντζή Ιωάννη στο τηλέφωνο 2237080257 για περισσότερες πληροφορίες .

Τα αποτελέσματα κατάταξης είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr.

Επισημάνουμε ότι η οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

Σχολιάστε