∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Oλοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα Θίσβη – Κανάβαρι, µήκους 37 χιλιοµέτρων και συνολικού προϋπολογισµού 35.106.000€ από το ΕΣΠΑ

Με τη δηµοπράτηση του τελευταίου υποέργου για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, σύµφωνα µε τους τελευταίους οδικούς κανονισµούς, ολοκληρώνεται η υλοποίηση του δρόµου έργο µε πλήρη τίτλο «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα – Θίσβη – Πρόδροµος (µεπαράκαµψη ∆οµβραίνας) – Β΄φάση. Το έργο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Πρόγραµµα της Στερεάς Ελλάδας, µε συνολικό προϋπολογισµό 35.106.000 €, υλοποιείται δε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου
 
{gallery slider=boxplus.transition animation=3000}files/2014/deltia/PER_20140731_01{/gallery}

Σχολιάστε