Πρόγραμμα Εορτασμού Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης 2018 στην Π.Ε.Ευρυτανίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΦΙΛΛΕΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2018

Σχολιάστε