Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Πρόσκληση συμμετοχής ANUGA 2021

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ANUGA 2021_ΠΣΤΕ

 

Αίτηση συμμετοχής ANUGA 2021

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ANUGA 2021_ΠΣΤΕ