Παράδοση Οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ελληνική Αστυνομία- Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας