Π.Ε. Βοιωτίας: Ενημέρωση και οδηγίες για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – Χάρτης Κινδύνου Πυρκαγιάς – λήψη μέτρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-2020