Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Βοιωτίας Φανής Παπαθωμά, για την 28η Οκτωβρίου 1940

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018