Μεταβολή ημερομηνίας συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου – Νέα ημερομηνία: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 συνεδρίαση (8η τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου μετατίθεται χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα οπότε

νέα ημερομηνία συνεδρίασης ορίζεται η Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δομοκό Φθιώτιδας.

Κατόπιν της ανωτέρω χρονικής μεταβολής εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την

καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των εισηγήσεων

η οποία πλέον είναι η

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Για τη Γραμματεία

του Περιφερειακού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού