Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Κ. Σανίδα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς