Δελτίο Τύπου: Προβολή της Στερεάς Ελλάδας στο τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24 Ηλίας Σανίδας: «Με έμφαση στον Θρησκευτικό Τουρισμό κάνουμε άνοιγμα στην αγορά της Ρωσίας»

 

 

                     

                                         Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου