ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Με βάση τον από 13-09-2019 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για το Σάββατο 14/09/2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (13-09-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-2

Σχολιάστε