ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με βάση τον από 30-08-2019 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για το Σάββατο 31/08/2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ(30-08-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σχολιάστε