Δελτίο Τύπου: Εγκρίθηκαν δεκαπέντε νέα επενδυτικά σχέδια στο τομέα της αγροδιατροφής και του μετάλλου με προϋπολογισμό 8,2 εκ. €

ΔΤ Επενδυτικά_Σχεδια_Αγροδιατροφής_Μέταλλο