Δελτίο Τύπου: Δράση υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ