Δελτίο Τύπου: Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                                                                                    

                                                                       Λαμία, 13/08/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

       Γνωστοποιείται ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

 

Προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής,  δηλ. μέχρι τις 08/09/2014 προς:

 

  • την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
    του ΥΠΕΚΑ (Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα)
  • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 115 27 Αθήνα )
  • το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (Ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 1 – 35100 Λαμία )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική Δ/νση:

 

http://www.epper.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=367

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

 

Η. ΣΑΝΙΔΑ

 

                      Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Σχολιάστε