Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Στυλίδας της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΠΠ ΚΕΑ ΜΑΡΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 82022