Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός από την Δημοτική Κοινότητα Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Νηλέως του εν λόγω Δήμου, για χρονικό διάστημα έως και 05 Μαρτίου 2024