Ζωντανή Μετάδοση Χαλκίδα

Ζωντανά από την αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας – Περιφερειακό Συμβούλιο

Η εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά μέσω υποδομών streaming του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ