Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.ΟΙΚ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

N.3213/2003

N.4281/2014(ΜΕΡΟΣ ΣΤ)

Ν.4389/2016(ΜΕΡΟΣ ΙΒ)

Ν.4571/2018

  Ν.3213/2003 (Κωδικοποιημένο κείμενο με ολες τις τροποποιήσεις)

Ανακοίνωση-Ηλεκτρονικό μήνυμα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Συχνές Ερωτήσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Το υπ. αριθμ.πρωτ.(οικ.) 193724/2907/29-8-2019 έγγραφο Δ/νσης  Διοίκησης Π.Στ.Ε

 

Σχολιάστε