Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του “ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ” του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Έναρξη Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του “ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ” του Ν.3982/2011. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413. Πατήστε εδώ για να δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε