Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του Γεώργιου Πετή

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του Γεώργιου Πετή. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ: 2221353410.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο