Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 του “ΤΖΙΑΡΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 έκδοσε Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής όχλησης του “ΤΖΙΑΡΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Πληροφορίες κ. Αρδίτζογλου Λ. τηλ: 2221353441. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε