Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την επωνυμία “BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την επωνυμία “BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.”

Πληροφορίες

κ. Λ. Αρδίτζογλου Τηλ: 22213 – 53411

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε