Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Επεξεργασίας & Τυποποίησης Ξηρών Καρπών με την Επωνυμία Αφοί Καραχάλιου Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Τυποποίησης  ξηρών καρπών με την επωνυμία Αφοί Καραχάλιου Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε