Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Έναρξη Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” του Ν.3982/2011. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.