Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της “ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”. Πληροφορίες Δ. Μπουτσιούκης Τηλ: 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε