Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “Βλάχου Ευαγγελία – Τσαμπάση Φραντζέσκα” του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία: “Βλάχου Ευαγγελία – Τσαμπάση Φραντζέσκα”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε