Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε