Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) με την επωνυμία “ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 ανακοινώνει την Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) με την επωνυμία “ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ “Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε