Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου(Αρτοποιείου) με την επωνυμία “ΝΤΡΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου(Αρτοποιείου) με την επωνυμία “ΝΤΡΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε