Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Καρβουνιάρη Γεωργίου Σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Καρβουνιάρη Γεωργίου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε