Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης Τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο