Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ”. Πληροφορίες κ. Π. Μαστρογιάννης Τηλ: 2221353406.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε