Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με χρήση “Κινητής μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.”.

Πληροφορίες

κ. Λ. Αρδίτζογλου Τηλ: 22213 – 53411

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε