Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “Παλυβός Νικόλαος & Σια ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “Παλυβός Νικόλαος & Σια ΟΕ”.

Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 22213-53410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε