Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελαμτικού Εργαστηρίου “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 έκδοσε Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” . Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε