ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΤΗΣ “ΒΕΝΕΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑΣ”

Πατήστε εδώ για να δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε