ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ.1 του Ν.3982/2011

Πληροφορίες κ. Δ.Γιαννάκος Τηλ:2221353409 Fax:2221353453  email:giannakos@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε