Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150 kV/MT Ερέτριας», με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150 kV/MT Ερέτριας» με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘Αρβανίτικα’ Δ.Κ. Βασιλικού Δ.Ε. Ληλαντίων, στο Δήμο Χαλκιδέων, της Π.E. Ευβοίας

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ, 34100

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53455

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

 

Σχολιάστε